Arşiv | Dualar

Eşimin beni sevmesi için dua

Posted on by

Eşiniz ile aranızın düzelmesi ve eşiniz ile barışmak için bu dua’yı devamlı okuyabilir ve söyleyebilirsiniz.

“Sümme’nsarafü sarafallahu kalûbehüm bi ennehüm kavmün la yefkahün. Ve cealnâ min beyni eydîhim şedden ve min halfihîm şedden…” ayet sonuna kadar.

Yorumlar (4)

İki kişiyi birbirine düşürme duası

İki kişiyi birbirine düşürme duası

Posted on by

İki kişiyi ayırmak için okunan bir duadur bu dua ile iki kişiyi bir birine düşürmek için uygulayabilirsiniz.Uyguluma ülkemizde medyum hocalar tarafından oldukça yapılmaktadır.

“Bismillahi’rrahmâni’rrahîm.

İnnallahu yümsi-kü’s-Semâvâti ve’l-arzi en tezûla vele im zâleta in emsekehüma men ehadün min ba’dihi. İnnallahe kâne halîmen Gafûra. Kâlû ya zelkarneyni inne ye’cûce ve me’-cûce müfsidûne fi’l-arzi. Fema’staü en yezharühu ve-ma’stetaû lehü nekba…” “Uktülû fülan bin fülâne vav tı sîn li sevtın sîn el-mütevekkilûn bi sa’ati’l-leyli ve’n-nehhar ve bi hürmeti el-melekü’r-rûhanî rûsâyil” bunun ile yedi defa kasem et. Sıhhati tecrübe edilmiştir. Allah için olsun bunu israf etme. Basit şeyler için de kullanma, en iyisini Allah bilir.

Gelen Aramalar:

 • iki kişiyi birbirine düşürme duası
 • iki kişiyi kavga ettiren dua
 • iki kişiyi düşman etme duası
 • iki kisiyi birbirine dusman etme duasi
 • iki kişinin kavga etmesi için dua
 • birbirine düşürme duası
 • iki kişiyi birbirine düşürmek için dua
 • iki kişiyi düşman etme büyüsü
 • kesin kavga ettiren dua
 • iki kisiyi birbirine dusman etmek icin dua

Yorumlar (113)

ickiden-kurtulma-duasi

İçkiyi bırakmak için dua

Posted on by

Sevdiğiniz bir kişinin içkiden kurtulması için aşağıdaki dua’yı devamlı olarak okuyabilirsiniz.

ickiden-kurtulma-duasi

“(elif) Allahu la ilâhe illa hu le yecmean-neküm ilâ yevmi’l-kıyameti la reybe fîh. Ve men esdaku min allahi kıy le (be) Bedîu’s-semâvati ve’l-ardi ve iza kada emren fe in-nema yekülu lehü kün feyekün. (cim) Câe’l-hakku ve zeheka’l-batıl. İnne’l-batıle kane zehüka. (dal) madâmeti’s-semâvatü ve’l-ar-du illa ma şâe Rabbuke atâen ğayre mec-züz. (he) Hüvallahullezi lâ ilâhe illa hu. Âli-mu’l-ğaybi ve’ş-şehâdati hüve’r-Rahmanu’r-Rahîm. (vav) Ve Rabbuke yehluka ma yeşau ve yahtaru ma kane lehümü’l-hıyereh. süb-hanallahu ve teâlâ ammâ yüşrikün. (ze) Züyyine linnâsi hubbü’ş-şehevâti mine’n-nisâi ve’l-benîne ve’l-kanatîri’l-mukantarati mine’z-zehebi ve’l-f iddati ve’l-hayli’l-mü-sevvemeti ve’l-enâmi ve’l-hars. Zâlike me-tâul hayati dünya vallahu indehü husnü’l-meâb. (ha) Hasbiyellahu la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-arşi-azîm. (Ta) Tahe. Mâ enzelnâ aleyke’l-Kur’-âne liteşka. İlla tezkireten limen yehşa. Ten-zîlen mimmen halaka’l-erda ve’s-semâvati’t ula er-Rahmanu alell-arşi’s-tevâ.

Ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ve selüm.”

Yorumlar (3)

Tags: , , , , , ,

Boşanma duası

Posted on by

Karınızdan veya kocanız ile anlaşamayıp boşanma oldukça zor bir durum haline geldiyse aşağıda verceğimiz dua uygulaması ile kocanızı yada karınızı sizden sevmediği bir yemekten tiksinir gibi tiksindirtebilirsiniz.

 

Kul in küntüm tühibbünellahe fettebiuni yühbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm, vallahü ğafurur rahıym*
Kad şeğafeha hubben*
İnna leneraha fi dalalin mübin*
Yuhibbuhüm ve yühibbunehu ezilletün alel mü’minin*
Eızettin alel kafirin*
Ya Beduh, Ya Beduh, Ya Beduh, Ya Beduh*

Gelen Aramalar:

 • boşanma duası
 • boşanmamak için dua
 • boşanmak için dua
 • boşanmak isteyen kocayı vazgeçirme duası
 • bosanmak icin dualar
 • bosanmamak icin okunacak dua
 • Kocadan bosanma duasi
 • bosanma dualari

Yorumlar (55)

karabiber duası nasıl yapılır

Posted on by

Medyum hocalar taradından en çok yapılan dua uygulamasıdır.Sevdiğiniz bir kişi için yapılan bu dua uygulaması ile sevdiğiniz kız nerde olursa olsun kendini ona bağlayabilirsiniz.ihlas bir fatiha okunur okuma bitince demir bir tavaya konur bir corbakasıgı zeytinyagı ile bu biberler kül olana dek yakılır yanma esnasında kişinin adı zikredilir varsa resmine bakarak okumak etkilidir.

 

 

Gelen Aramalar:

 • karabiber duası nasıl yapılır
 • karabiber buyusu nasil yapilir

Yorumlar (7)

Eşimle barışmak için dua

Posted on by

Eşiniz ile aranız kötü ise ve devamlı kavga ediyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz..

“İn yeşe yüskini’r-rîhu fe yazlalne revâkide alha zuhrih: inne fî zalike le ayatin li külli sebbarin şe-kûr” “Ve lehü’l-cevâri’l-münşeâtu fi’l-bahri ke’l-e’lâm in şeye” yüskini’r-rîhu fe yazlalne revakide alâ zahrih. İnne fi zâlike le âyâtin M külli sebbarin şekûr.” Eskin bi iznillahi teâlâ Azze ve Celle. Eskin bi rahmeti’llahi Azze ve Celle Eskin bi izzeti’llahi Azze ve Celle. Eskin bi azameti’llahi Azze ve Celle Eskin bi Kudreti’llahi Azze ve Celle. Eskin bi hakki “ve lehü ma sekene fi’lleyli ve’n-nehâri ve hüve’s-semiu”l-Alîm. Ve lekad mekkenâhum fî ma in mekkenahük fîhi. Ve cealna lehüm sem’an ve ebsaran ve efide-ten fema ağna anhüm sem’uhum ve lâ ebsâruhum velâ efidetühümmin şey’in iz kanû ye ehadûne bi âyâti’llahi ve haka bi-him ma kânû bihî yestehziûn” ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alihi ve sah-bihi ve sellim.

Yorumlar (8)

aşk acısından kurtulmak icin dua

Posted on by

Sevdiğiniz bir kişinin aşk acısından kurtulmak artık o kişi düşünmemek için aşağıdaki dua okuyabilirisiniz

“Bismillahi’rrahmani’rrahîm. Selamun ala Nûhin fi’l-alemîn. İnna kezâlike neczi’l-muhsinîn. İnnelu min ibâdine’lmü’minîn. Al-lahümme inni erkıy ala devabbi’n-nâri sığariha ve kibârihâ, tıvâliha ve kısâriha… erkıyehâ bi âyeti: “Ya sîn. ve’l-Kûr’ani’l-Hâkîm…” Yılan sokuğu için yapılacak muska tamam oldu.

Yorumlar (5)

Kocanız ile Barışmak İçin Dua

Posted on by

Kocanız ile aranız çok kötü olmasına ve devamlı kavga etmesi durumunda bu aşağıdaki dua’yı devamlı olarak okuyabilirsiniz
El-Mü’min ism-i şerifi her gün sabah namazını müteakip … defa okuyan kimselerin Allah’ın izniyle her türlü ihtiyaçları giderilir, duaları müstecab olur. Mü’min ism-i şerifini kendine vird edinen kimsenin Cenab-ı Hakk bu yöndeki hacetini kabul eder. Ayrıca; Barışmak için … gün her namazdan sonra … defa “Yâ Mü’min” ism-i celilini zikre devam eden kimsenin Allah’ın izni ile muradı olur.

Gelen Aramalar:

 • sevgiliyi kendine aşık etme yolları language:tr

Yorumlar (2)

iki kişiyi ayırma duası

Posted on by

İki kişi ayırmak için okuncak dua budur.Özel olarak bu kişiler için hazırlanmış olduğunuz vefk tılsımı ile birlikte okunur
Bismillahirrahmanirrahim,
Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Allahümme inni esabet ya kadümü ya daimü yasekde yeus yabudu ya semedü ya hayyümü ya kayyümü ya zel celali ve ikram fiin teccihan fevui hasilla hala ihake ilahu aleyni teveknül tüve hüverabbilazim.

Yorumlar (2)

Ayetel kürsi ile aşık etme

Posted on by

Daha eskiden de dile getirdiğimiz buna benzer,muhabbet duasının farklı okunma biçimleri vardırBu kez , muhabbet duasını Ayetel Kürsü ile ,okunmasının şeklinde ek olarak möhkem olacaktır;
7 gece süresince her gece 170 kere Ayetel kürsi okunur fakat her 10 da tek kere ”es elüke eciybu tevekkelü ya hüddam entü vesvisel vesvesete fiy kalbi ve fissuduri filan ibni filan bil muhabbeti vel aşkı ve şehaveti ve vagtefu üstelik yercia aleyye fiy hazihil leyleti vadribuhü bis suyufi vel harabi ve eykazuhü ve semmu ve arrefehu ismi lehü üstelik yercia aleyye bi hakkı hazihis ayetiş şerifeti” okunacak ” ey bu ayetin hüddamı adını söyledigim şu bireyin muhabbetini aşkını şehvetini bana bagla eger uyuyorsa uyandır kalbine ve gögsüne vur benim vesvesemi ver ona ve bu işi bu gece yap yarın bayramım bu gecede arefe olsun ” tercümesii bu sekılde .

Gelen Aramalar:

 • ayetel kürsi ile aşık etme
 • ayetel kürsi ile sevdiğini geri getirme

Yorumlar (5)


Advertise Here
Advertise Here

reklam

hemen-sor-copy
Büyüler