Arşiv | Şubat, 2018

Sevgi İçin Büyü

Posted on by

Sevgi İçin Büyü, sevgi kazanılan bir şey değildir. Çok nadir durumlar haricinde insanlar sebepsiz severler. Sevgi için emek gerekir mi yada sevgi için ne gerekir bilinmez çünkü insanların aslında söylediklerinden ve beğenilerinden pek anlaşılmaz neleri seveceği. Her insanın iç dünyasında kimsenin bilmediği bir sır bir beğeni vardır ki bu da insanın aslında neleri sevdiğiniz gösterir. Sevgi İçin Büyü adlı konu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Dilerseniz aşağıdaki duayı okuyunuz.

Dua budur:in kane leküm veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba7di vesıyyetin tusune biha ev deyn ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahıdim minhümes südüs fe in kanu eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba’di vesıyyetiy yusa biha ev deynin ğayra mudarr vesıyyetem minellah vellahü alımün halım.Tilke hududüllah ve mey yütııllahe ve rasulehu yudhılhü cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıhav ve zalikel fevzül azıym.Ve mey ya’sıllahe ve rasulehu ve yeteadde hududehu yudhılhü naran haledn fıha ve lehu azabüm mühın.Vellatı ye’tınel fahışete min nisaiküm festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm fe in şehidu fe emsikuhünne fil büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec’alellahü lehünne sebıla.Vellezani ye’tiyaniha minküm fe azuhüma fe in taba ve asleha fe a’ridu anhüma innellahe kane tevvaber rahıyma.İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya’melunes sue bi cehaletin sümme yetubune min karıbin fe ülaike yetubüllahü aleyhim ve kanellahü alımen hakıma.

Yorumlar (420)


Advertise Here
Advertise Here

reklam

hemen-sor-copy
Büyüler