Arşiv | Ocak, 2014

Kocamın Ömür Boyu Bağlanması için Büyü

Posted on by

Kocanızı kendinize çok sıkı bir şekilde bağlamak için dua ile yapılcak olan büyü

 

Bismillahirrahmanirrahim
Ya rabbi (üç kere) ya hay (üç kere) ya kayyum (üç kere) ya zel celali vel ikram es’elüke biismikel azim en terzukni rızken helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin vel hamdülillahi rabbil alemin.

Gelen Aramalar:

  • sevgiliyle konuşmak için konular

Yorumlar (5)

Eşinizin Geri Gelmesi İÇin Büyü

Posted on by

Sizi terkedip gitmiş eşinize yapılcak olan büyüler vardır ülkemizde bazı medyum hocalar bu tarz uygulamalar ile evini ve çocuklarını kaybetmiş kişilerin geri dönmesi için farklı uygulamlar yapmaktadırlar.Sinirli agresif bir köpekten bir tutam tüy alınır.Köpek kara ise kuyruğundan, ak ise ‘boynundan, ne ak ne kara ise sırtından tüy alınır.Kocanızın adı söylenerek  adı yedi kez söylenerek bir asma yaprağına (yeşil yaprağa) sarılır.Daha sonra kocanızın ismi zikredilerek  «Ya İmyas», kırk bir kez -Ya Hu», yedi kez «Ya Şafi» söylendikten sonra yere tükürülür, büyünün tutması, dileğin yerine gelmesi için üç gün yatsıdan önce, üç ıgün de yatsıdan sonra dua edilir.

 

Yorumlar (4)

Eşimle barışmak için dua

Posted on by

Eşiniz ile aranız kötü ise ve devamlı kavga ediyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz..

“İn yeşe yüskini’r-rîhu fe yazlalne revâkide alha zuhrih: inne fî zalike le ayatin li külli sebbarin şe-kûr” “Ve lehü’l-cevâri’l-münşeâtu fi’l-bahri ke’l-e’lâm in şeye” yüskini’r-rîhu fe yazlalne revakide alâ zahrih. İnne fi zâlike le âyâtin M külli sebbarin şekûr.” Eskin bi iznillahi teâlâ Azze ve Celle. Eskin bi rahmeti’llahi Azze ve Celle Eskin bi izzeti’llahi Azze ve Celle. Eskin bi azameti’llahi Azze ve Celle Eskin bi Kudreti’llahi Azze ve Celle. Eskin bi hakki “ve lehü ma sekene fi’lleyli ve’n-nehâri ve hüve’s-semiu”l-Alîm. Ve lekad mekkenâhum fî ma in mekkenahük fîhi. Ve cealna lehüm sem’an ve ebsaran ve efide-ten fema ağna anhüm sem’uhum ve lâ ebsâruhum velâ efidetühümmin şey’in iz kanû ye ehadûne bi âyâti’llahi ve haka bi-him ma kânû bihî yestehziûn” ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alihi ve sah-bihi ve sellim.

Yorumlar (8)

Sevdiğinden Soğutma Büyüsü

Posted on by

Sevdiğiniz bir kişiden etkili bir şekilde soğutmak için aşağıdaki büyü uygulaması yapılır.En Etkili soğutma büyüsü uygulamadır.

Yumurta biçiminde, basık bir şekil çizilip içine «Allah»; «cim», «Âdem» yazıldıktan sonra «Âdem» sözü ikinci bir çizgi ile çevrilir. Resmin sol ucuna sekiz noktalı, iki yuvarlak çizilir. Üst ile alt yanlarda, uçlarında yuvarlaklar bulunan, sekizer kollu ¡birer yıldız yapılır. Yıldızın her kolu «elif», uçlarındaki yuvarlaklar da «he» olduğu için «Allah» okunur .

Bunu, yedi kat muşambaya, muşambayı, üç kat beze sarıp yetmiş dikişle dikerek yatağının altında saklayan bir kimseye ne göz değer, ne de sevdiğinden soğurmuş.

Yorumlar (4)


Advertise Here
Advertise Here

reklam

hemen-sor-copy
Büyüler